Jubilerend Genootschap klaar voor de toekomst

| Door Secretariaat

‘Op naar de honderd’

Tachtig jaar bestaat het Genootschap voor de Bakkerij inmiddels. En waar het eerst voornamelijk een gezelschap ‘hoge heren’ was, is het tegenwoordig een vereniging met leden van allerlei pluimage. “Als je maar passie voelt voor de bakkerij en in de sector van betekenis bent”, definieert het huidige bestuur de voorwaarden voor een lidmaatschap. “Een ‘old boys network’ zijn we allang niet meer en ook de ballotagecommissie is afgeschaft. Wij zijn er voor de gehele bakkerijbranche!”

door Linda van ’t Land


Vijf jaar geleden crossten leden van het Genootschap voor de Bakkerij met lelijke eendjes over de Utrechtse Heuvelrug, staken met elkaar de barbecue aan en overnachtten op veldbedden in kegelvormige tipi’s. Voorzitter Geale de Haan, New Business Manager bij Royal Smilde, moet er nóg smakelijk om lachen. Dit lustrumjaar zijn de festiviteiten echter minder uitgebreid. “We willen onze energie en tijd momenteel vooral in nieuwe activiteiten steken”, aldus De Haan. “Tachtig is prachtig, natuurlijk. Maar we gaan op naar de honderd!”

Ledenwerving
Daarmee doelt de voorzitter niet alleen op honderd jaar. De vereniging streeft ook al enige tijd naar de aanwas van nieuwe leden en zou het huidige ledenaantal van rond de vijfenzeventig graag richting de honderd brengen. “En dan vooral door praktiserende bakkers aan te trekken”, benadrukt De Haan. “Het is onze ambitie om de kennis die we delen vooral ook letterlijk in de praktijk te brengen. Juist brood- en banketbakkers met een eigen bedrijf kunnen veel baat hebben bij onze programmaonderdelen.”

Driemaal per jaar wordt er voor de leden een bijeenkomst georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst wordt een programma op niveau gepresenteerd, dat aansluit bij actuele thema’s in de branche. Vaak zijn er professionele sprekers aanwezig en is er na afloop van de bijeenkomst gelegenheid tot discussiëren. “Het heeft aardig wat tijd gekost om boven water te krijgen wat de leden van het Genootschap nou eigenlijk precies willen”, bekent Janet Spiering, algemeen bestuurslid en in het dagelijks leven directeur van Dawn Foods Benelux. “Uiteindelijk willen we zeker een netwerkclub blijven, maar dit netwerken is geen doel op zich. We bieden de gelegenheid elkaar te ontmoeten in een andere setting en bovendien vind je op de vorig jaar geheel vernieuwde website de contactgegevens van alle leden. We faciliteren dus zeker ontmoeting en contact, maar tijdens de bijeenkomst staat vooral een thema centraal waarvan de gehele branche én ieder voor zich kan profiteren.”

Ambitie in Ondernemen
Spiering benadrukt hoe bijzonder het is dat leden van het Genootschap, in het dagelijks leven dikwijls elkaars concurrenten, zich verbinden om samen méér te bereiken. “Door onze krachten te bundelen, tillen we juist het individu op. Je ziet en hoort hetzelfde, bijvoorbeeld van sprekers of op locaties die je je als individu niet kunt veroorloven. We krijgen allemaal dezelfde informatie. Maar je ziet en hoort het uiteindelijk voor jezelf en doet er vervolgens mee wat goed is voor jou en jouw bedrijf. Zo maken we als collectief ieder lid persoonlijk sterker. En daarbij heeft uiteindelijk de hele sector baat.”

Dit geldt ook voor een project als Ambitie in Ondernemen, dat door het Genootschap is opgezet met behulp van ondernemersvereniging NBOV en Sociaal Fonds Bakkersbedrijf. Voorzitter Geale de Haan noemt het traject, waarin bakkerondernemers op wetenschappelijke basis professioneel begeleid worden richting een sterker en beter renderend bedrijf door vooral te bekijken hoe je eigen persoonlijkheid een stempel drukt op je bedrijfsvoering, een ‘kroon op de afgelopen jaren’. “Inspirerende sprekers en locaties zijn geweldig”, bevestigt De Haan. “Maar mij gaat het veel meer om een traject als Ambitie in Ondernemen. Hiermee helpen we leden voor de langere termijn. Bovendien gaan zij op hun beurt weer optreden als coach voor anderen, zodat een sneeuwbaleffect ontstaat waarvan uiteindelijk de gehele branche profiteert. Het traject heeft veel impact op de deelnemende bakkers: voor hen is er daadwerkelijk een verschil gemaakt.”

Commissies en discussiegroepen
Sinds 2018 werkt het Genootschap voor de Bakkerij met diverse commissies, die ieder hun eigen verantwoordelijkheden hebben. Leden worden actief opgeroepen om deel te nemen aan deze commissies, zodat ieders individuele kennis en talent zo breed mogelijk kan worden ingezet. Spiering roemt de diversiteit binnen het Genootschap. “Er is ongelooflijk veel uiteenlopende kennis paraat binnen de vereniging. De een werkt met mensen, de ander met techniek. De een werkt op grondstoffenniveau, de ander met eindproducten. Wat ons bindt, is een gevoel van passie voor de bakkerijbranche. Door ons te verbinden, kunnen we meer bereiken dan alleen. Er komen grote bedreigingen op ons af: denk aan de omgang met suiker of vet. Het zijn vraagstukken, waarop we ons gezamenlijk kunnen voorbereiden – juist door de uiteenlopende kennis te bundelen. Ook daarom werken we hard aan meer naamsbekendheid en een groter ledenaantal.”

Het stempel van een ‘old boys network’ heeft het huidige bestuur definitief van zich afgeschud. “We zijn veel meer ‘new kids on the block’”, lacht Spiering strijdlustig. “Wij willen een verschil maken binnen de sector: voor alle leden persoonlijk én voor de branche als geheel. En we willen ook dat wat we doen en bereiken beklijft. Mede daarom zijn de discussiegroepen in het leven geroepen. Onder leiding van een professionele discussieleider, waarmee we voorkomen dat we in ‘welles’ of ‘nietes’ verzanden, wordt het thema van een bijeenkomst nabesproken en eventueel verder uitgewerkt. Het mag namelijk niet zo zijn dat we na een bijeenkomst weer allemaal ons weegs gaan en vervolgens alles blijft zoals het was. Alleen luisteren is voor ons niet goed genoeg.”

Verjonging
Om bij de tijd te blijven, is de ballotagecommissie inmiddels afgeschaft: geïnteresseerden in het Genootschap hoeven niet langer door drie bestaande leden te worden voorgedragen. “Niet meer van deze tijd”, vindt het bestuur unaniem. Bovendien is in de afgelopen jaren contact gezocht met Bakery Nexus: het netwerk voor jonge professionals in de sector. “Hoewel het niet de ambitie van het Genootschap is om een luis in de pels te zijn, zouden we wel veel meer moeten samenwerken en bijvoorbeeld een secretariaat kunnen delen”, vindt De Haan. “Er zijn al zoveel verschillende clubjes en verenigingen in de branche. We moeten samenwerken waar we kunnen om met elkaar in de haarvaten van de branche terecht te komen – overigens zonder onze eigen identiteit te verliezen. Het is prachtig om te zien dat momenteel een nieuwe generatie opstaat, die warmloopt voor het bakkersbedrijf. Zonen en dochters die aanvankelijk een andere richting op leken te gaan en hoger geschoold zijn, maar die uiteindelijk toch heel bewust voor het bakkersbedrijf van hun ouders en soms zelfs grootouders kiezen. Als Genootschap willen we ook aansluiting vinden bij deze generatie.”

Janet Spiering glimt van oor tot oor als het over de bakkerijbranche gaat. “We hebben een prachtig vak! Dat wil ik graag een toekomst geven, door iets na te laten voor de volgende generatie. Daarom vind ik het belangrijk om mee te denken over het algemeen belang en heb ik ook niet lang hoeven nadenken over een bestuursfunctie binnen het Genootschap.” Ook Geale de Haan doet het al drie jaar met heel veel plezier. In 2020 maakt hij ruimte voor een nieuwe voorzitter. “Ik heb zóveel aan de branche te danken: het voelde als een plicht om iets terug te doen. Met heel veel plezier heb ik het Genootschap naar de moderne tijd gebracht. Op naar de honderd!”

___________________________________________

Het bestuur van het Genootschap voor de Bakkerij bestaat momenteel uit vier personen: Geale de Haan (voorzitter), Henk Elemans (penningmeester), Janet Spiering (algemeen bestuurslid) en Jaap van der Veer (algemeen bestuurslid). Eén positie is vacant. Meer weten over het Genootschap? Zelf lid worden of een keer vrijblijvend een bijeenkomst bezoeken? Mail dan naar het secretariaat.

© 2024 Genootschap voor de Bakkerij | Alle rechten voorbehouden - Ontwerp: Onze Ontwerpster | Ontwikkeld door: Stric