Word lid

Uit de hele sector

Als Genootschap streven we naar een ledenbestand, dat representatief is voor de branche.
De leden zijn afkomstig uit alle geledingen van de sector.
Leden van het Genootschap zijn op beslissingsniveau actief.

Niet vrijblijvend

Leden van het Genootschap voor de Bakkerij zijn lid op persoonlijke titel.

Van ieder lid wordt een actieve bijdrage aan het Genootschap verwacht. Zo wordt van leden verwacht dat zij deel nemen aan een van de commissies en jaarlijks tenminste twee bijeenkomsten bijwonen.

Voor het bedrag van € 295,= bent u een jaar lang lid van het Genootschap en kunt u gratis de bijeenkomsten bezoeken.

Lidmaatschap is eindig

Leden van het genootschap zijn actief en betrokken binnen de bakkerijbranche.

Bestaat deze betrokkenheid c.q. actieve rol niet meer, dan is het Genootschap gerechtigd het lidmaatschap te beëindigen.

Is een lid zonder opgaaf van reden twee jaar niet actief geweest, dan zal het bestuur om een motivatie vragen en zal zijn/haar lidmaatschap ter discussie worden gesteld.

Lid worden

Wilt u lid worden van het Genootschap? Vul dan het aanmeldingsformulier in.

Uw motivatie, waarom u het lidmaatschap nastreeft, is belangrijk. Net als de toegevoegde waarde, die u het Genootschap en de sector in het algemeen kunt bieden.

Nieuwe leden verklaren zich bereid tot actieve deelname aan bijeenkomsten en bestuurlijke inbreng.

Aanmeldingsformulier

Hieronder vindt u de aanmeldingsformulieren in Word formaat of in PDF.