Bestuurlijke organisatie

Uit de hele sector

De organisatie van het Genootschap bestaat uit een bestuur en diverse commissies.
Leden zijn actief in het bestuur en de commissies.

Secretariaat en administratie

De werkzaamheden van het Secretariaat bestaan onder meer uit het informeren van leden over bijeenkomsten, het verslaan van vergaderingen en het bijhouden van de website.

De financiële ondersteuning omvat het voeren van de fysieke boekhouding in een grootboek en het rapporteren van de kwartaal- en jaarcijfers.

Het Nederlands Bakkerij Centrum ondersteunt het Genootschap bij de dagelijkse werkzaamheden van het secretariaat en de administratie.

Het bestuur

Het bestuur van het Genootschap voor de bakkerij bestaat uit een voorzitter, penningmeester en 3 algemene leden. Er is een statutair bepaalde zittingsduur voor de bestuursleden.

Op dit moment bestaat het bestuur uit de volgende leden:

  • Geale de Haan, voorzitter
  • Henk Elemans, penningmeester
  • Jaap van der Veer, algemeen lid
  • Janet Spiering, algemeen lid
  • Paul Jolink, algemeen lid

Commissies

Om de betrokkenheid van de leden bij het Genootschap en de werkzaamheden van het bestuur te verdelen over meer personen heeft het bestuur enkele commissies benoemd:

  • Bijeenkomsten
  • Communicatie
  • Ledenwerving

Het Genootschap streeft hiermee de volgende doelen na: inhoudelijk sterkere bijeenkomsten, betere en meer transparantie communicatie en actieve werving van nieuwe leden.