Store of the future toont koopgedrag digitale generatie

In 2024 komt het keerpunt dat de digitale generatie de overhand krijgt op de huidige generaties: de Boomers, Generatie X en Millenials. Wat betekent die allang ingezette verschuiving voor het winkel- en shopgedrag in de toekomst?

Het Genootschap voor de Bakkerij besteedt uitvoerig aandacht aan de digitale generatie en de manier waarop die straks inkoopt.

Het Genootschap voor de Bakkerij timmert aan zijn eigen toekomst en aan die van de leden. In Amersfoort schotelde de netwerkorganisatie op 5 juni in de ‘Store of the Future’ de veranderende, digitale toekomst voor aan de leden.

Hier werd, gelijktijdig met de lancering van de nieuwe website, het nieuwe leaflet voor de ledenwerfcampagne voor het genootschap gepresenteerd. Het genootschap krijgt daarmee meer ‘smoel’ en meer inhoud: de netwerkorganisatie wil meer dan nu een dwarsdoorsnede van de bakkerij vertegenwoordigen om op die manier bij te dragen aan de continuïteit en de ontwikkeling van de sector. Flexibiliteit en dynamiek horen daarbij, net als het uitwisselen van ervaringen om elkaar vooruit te helpen bij de bedrijfsvoering.

Digitale verkoop en bezorging achter de deur
In Amersfoort woonde een groot aantal van de leden de presentatie van advies- en onderzoeksbureau Q&A bij over de winkel en de consument van de toekomst. Q&A onderzocht de winkelbehoeftes van de toekomstige generatie. Op basis van de uitkomsten hebben zij een Store of the Future ingericht: eerst in Den Haag, nu in Amersfoort.

De verschuiving naar de digitale generatie heeft grote gevolgen voor het winkelbeeld in steden en dorpen en voor het digitale aanbod, zoveel wordt duidelijk. Ook de brood- en banketsector kan niet om die digitale ontwikkelingen heen: brood en banket blijven producten die de consument fysiek tot zich neemt, maar de manier van bestellen, de plekken van afleveren, de momenten van consumptie en de hele beleving om de producten en de verkooppunten heen, veranderen in rap tempo.

‘Het spel op zich verandert niet, maar het speelveld verandert razendsnel en de spelregels zijn voortdurend in beweging’, aldus Research Director Retail John Terra van onderzoeksbureau Q&A. Een van de aspecten die in de Verenigde Staten bijvoorbeeld in opkomst is, is het in huis afleveren. Met een code/tijdslot op de voordeur kan de bezorger de bestelling binnen zetten, via een cameraatje kan de klant dit zien en in de gaten houden.

Een voorbeeld is om via voice-gestuurde bestellingen te doen. Een recent voorbeeld komt van Amazon waar de computer een afspraak maakt bij de kapper. Of een bestelling doet online, bijvoorbeeld voor brood: niet de klant maar de computer maakt dan de keuze voor de bakker – het is voor de ondernemer zodoende van belang om goed gerankt te zijn bij Google.

Come-back van de QR-code
Online neemt een steeds belangrijker aandeel in, wordt gelikter en vollediger. Online bestellen komt in brood- en banketzaken steeds beter uit de verf, net zoals dat aan de achterkant gebeurt richting toeleveranciers, maar het is nog maar een topje van de ijsberg van wat mogelijk is.

De QR-code – waarvan lange tijd is gedacht dat die zijn langste tijd heeft gehad – is terug van weggeweest en onmisbaar aan het worden. Als de klant iets wil weten over een product, is het scannen van de code voldoende. Voor de bakkerij kan dit een uitkomst zijn als de klant online iets wil bestellen. Maar ook in de winkel: het voorkomt dat winkelmedewerkers het antwoord op een vraag niet (direct) kunnen geven: de QR-code (of welke digitale manier ook) schotelt de info op de smartphone of tablet voor.

Transparantie op prijs en grondstoffen
Transparantie wordt een steeds grotere factor: doordat alles inzichtelijk te maken is, vereist de klant dat ook. Met tracking and tracing, via de QR-code bijvoorbeeld, moeten producenten en verkopers duidelijk maken waarom ze doen wat ze doen, en hoe. ‘Door keuzes te maken, kan de consument in de toekomst het verschil maken. Dat gaat een grotere rol spelen. Dat geldt ook voor prijstransparantie: de klant wil weten hoe een product is opgebouwd, inhoudelijk en qua prijs’, aldus Terra.

Machines delen met collega’s
Andere aspecten die daarbij spelen zijn duurzaamheid en hergebruik. De refurbished smartphones zijn er een goed voorbeeld van. Terra: ‘We gaan van wegwerpen naar doorgeven, dat wordt een steeds groter topic om weggooien te voorkomen.’ De app ‘Too Good To Go’ is een mooi voorbeeld waarmee voedselverspilling wordt geprobeerd te voorkomen.

Ook het niet langer bezitten van spullen, maar betalen voor het gebruik op het moment dat ze nodig zijn, is een trending topic. Van bezit naar gebruik; de Swapfiets en Greenwheels bijvoorbeeld. Terra: ‘Voor voedsel gaat dat niet op, maar wel voor de producten waarmee je voedsel maakt. Als bakker zou je machines kunnen delen.’

Experience en expertise
Experience en expertise zijn de twee sleutelwoorden in de Shop of the Future’, ondersteund op alle fronten door efficiency, zo liet Research Director Retail John Terra Q&A zien in zijn presentatie. Of het nou om een paar schoenen of een brood gaat: de nieuwe generatie consumenten koopt meer en vaker online. Toch wil diezelfde consument ook in de toekomst wel graag lekker blijven winkelen. Hoe transformeer je een winkel van een plek waar je spullen koopt tot een plaats waar iets te beleven valt? Van een plek om boodschappen te doen (‘point of purchase’) naar een plaats waar de consument zich betrokken voelt en nieuwe ervaringen kan opdoen (‘point of engagement’)?

Het is de kunst die fysieke en digitale wereld optimaal te combineren. Dat kan door zelf het voortouw te nemen. Of door aan te haken bij partijen die al deze services bundelen en de verschillende producenten en leveranciers te gebruiken als aanleverpunt voor de consument. De kunst is technologie effectief in te zetten om klantbeleving en klantbetrokkenheid te verhogen. En digitale media zo te integreren dat de ondernemer er in zijn zaak optimaal plezier en nut uithaalt.

Als kers op de taart konden de leden van het Genootschap proeven van de nieuwste snufjes en gadgets op digitaal gebied. Er is nog een wereld te winnen, in 2030 is 75% van de consumenten een Digital.

 

Bron: Eerste publicatie door Anne Mieke Ravenshorst op 7 juni 2018 op Bakkerswereld.nl