Lidmaatschap

Breed gedragen

Leden van het Genootschap voor de Bakkerij zijn lid op persoonlijke titel en op beslissingsniveau actief in de bakkerijsector.
Het Genootschap hecht eraan dat het ledenbestand
een representatieve verdeling over de branche heeft:
van bakkerijproducten tot en met het aanbieden aan de consument.